prof. Grzegorz Wrochna

pełnomocnik dyrektora ds współpracy międzynarodowej
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
CV      View Grzegorz Wrochna's profile on LinkedIn   G.Wrochna@ncbj.gov.pl   SkyPe: wrochna 
 pokójtelefonfaks
 Warszawa  pawilon NCBJ p.108   022 55 31 855 022 621 28 04
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Zakład Fizyki Wysokich Energii (BP3)
Eksperyment "Pi of the Sky"
Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek CERN
Eksperyment CMS na akceleratorze LHC
Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg
Europejski laser na swobodnych elektronach XFEL
 Energetyka jądrowa: pełnione funkcje, wybrane prezentacje
 Badania naukowe w fizyce cząstek i astrofizyce:   Przewodnik po urządzeniach badawczych
 Produkcja wielocząstkowa:    publikacje i referaty  
 Eksperyment CMS przy LHC:   grupa warszawskapublikacje+preprintywkład osobisty  
 Eksperyment "Pi of the Sky":   najważniejsze publikacjewszystkie publikacjereferaty etc. 
 Wszystkie publikacje: CERNSpiresScopusGoogleNASA ADSCiteSeerCDS (astro)  
 Cytowania: Spires listSpires summaryScopusGoogleCrossRefCiteSeer  
 Promotorstwo
 Popularyzacja nauki:  wykłady po polskupo angielsku  granice fizyki
 Popularnonaukowe WWW:  fizyka cząstekstrony archiwalne  astronomia CCD za 3gr
 Rodzina:  moja żona Małgorzata  dzieci w 1997 i dziś: Anna, Michał, Marcin, Łukasz
English version: