prof. Grzegorz Wrochna

prezes
Polskiej Agencji Kosmicznej
     View Grzegorz Wrochna's profile on LinkedIn   View Grzegorz Wrochna's profile on ResearchGate

 Życiorys, pełnione funkcje
 Polska Agencja Kosmiczna: wywiady i prezentacje 

 Fizyka cząstek i astrofizyka: badania naukowe

 Energetyka jądrowa: pełnione funkcje, prezentacje

 Popularyzacja nauki: wykłady, artykuły, WWW
English version: