English version:

Grzegorz Wrochna

Życiorys

Funkcje kierownicze w IPJ i NCBJ

Funkcje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Członkostwo w krajowych ciałach doradczych i decyzyjnych:

Członkostwo w międzynarodowych ciałach doradczych i decyzyjnych:

Nagrody i odznaczenia: