Grzegorz Wrochna

Badania naukowe w fizyce cząstek i astrofizyce

Produkcja wielocząstkowa: Eksperyment CMS przy LHC:  Eksperyment "Pi of the Sky": Wszystkie publikacje: