prof. Grzegorz Wrochna

pełnomocnik dyrektora ds współpracy międzynarodowej
  Narodowe Centrum Badań Jądrowych  
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
CV      View Grzegorz Wrochna's profile on LinkedIn   G.Wrochna@ncbj.gov.pl   SkyPe: wrochna 
 pokójtelefonfaks
 Warszawa  pawilon NCBJ p.108   022 55 32 365 022 621 28 04
 Genewa   CERN 40-2-A20  +41 22 76 7 1616  +41 22 767 89 40 
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Zakład Fizyki Wysokich Energii (BP3)
Eksperyment "Pi of the Sky"
Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek CERN
Eksperyment CMS na akceleratorze LHC
Deutsches Elektronen-Synchrotron, Hamburg
Europejski laser na swobodnych elektronach XFEL
 Energetyka jądrowa: pełnione funkcje, wybrane prezentacje
 Badania naukowe w fizyce cząstek i astrofizyce:   Przewodnik po urządzeniach badawczych
 Produkcja wielocząstkowa:    publikacje i referaty  
 Eksperyment CMS przy LHC:   grupa warszawskapublikacje+preprintywkład osobisty  
 Eksperyment "Pi of the Sky":   najważniejsze publikacjewszystkie publikacjereferaty etc. 
 Wszystkie publikacje: CERNSpiresScopusGoogleNASA ADSCiteSeerCDS (astro)  
 Cytowania: Spires listSpires summaryScopusGoogleCrossRefCiteSeer  
 Promotorstwo
 Popularyzacja nauki:  wykłady po polskupo angielsku  granice fizyki
 Popularnonaukowe WWW:  fizyka cząstekstrony archiwalne  astronomia CCD za 3gr
 Rodzina:  moja żona Małgorzata  dzieci w 1997 i dziś: Anna, Michał, Marcin, Łukasz
English version: