Grzegorz Wrochna

Granice fizyki ...

Najważniejsze jest pytanie (tekst)
Wywiad dla "Gościa Niedzielnego" o relacjach między wiarą a nauką (2012).

Początek Wszechświata - mity, teorie, eksperymenty (prezentacja)
Święto Uniwersytetu Warszawskiego, MIMUW 27.11.2008

Początek Wszechświata - najwspanialszy eksperyment fizyczny (tekst, prezentacja)
Krzysztof A. Meissner, Grzegorz Wrochna
Sesja "Współczesne kontrowersje wokół początków Wszechświata", UKSW 14.12.2007

Fizyczne warunki zaistnienia człowieka we Wszechświecie - zasady antropiczne (prezentacja)
Sesja "Współczesne kontrowersje wokół początków człowieka", UKSW, 23-25.11.2005

"Agnostycyzm" metodologiczny w nauce (tekst, prezentacja)
Sesja naukowa "Miedzy wiarą˝ a niewiarą˝. Oblicza agnostycyzmu", Tarnów, 14.05.2005