Metody eksperymentalne
w fizyce wysokich energii

Ewa Rondio, Teresa Tymieniecka, Grzegorz Wrochna

Elektronika dla detektorów fizyki wysokich energii

Systemy wyzwalania we współczesnych ekperymentach fizyki wysokich energii