Poszukiwanie Pozasłonecznych Planet

Wiadomość z serwisu wiadomości naukowych Polskiego Radia z 2 października:

Amatorzy mogą odkryć wyjątkowo interesujące zjawiska zachodzące w innych niż nasz układach planetarnych.

Odkrycie przez Aleksandra Wolszczana pierwszych pozasłonecznych planet w 1991 roku, miało olbrzymie znaczenie już przez to, że potwierdziło, iż nasz Układ Słoneczny nie jest we Wszechświecie czymś zupełnie wyjątkowym. Jednak w miarę, jak liczba odkrywanych planet rosła, i sięgnęła stu (patrz wiadomości z 18 września), samo potwierdzenie istnienia kolejnych okrążających dalekie gwiazdy obiektów przestało już wystarczać...

Badanie innych fizycznych własności odległych planet jest jednak niezwykle trudne, a na ogół wręcz niemożliwe - dochodzące od nich światło ginie w blasku gwiazdy, wokół której krążą. Jedyną jak dotąd szansą na dokładniejsze zbadanie ich rozmiarów czy atmosfer jest obserwacja przejścia planety przed tarczą jej macierzystej gwiazdy. O ile orbita planety jest odpowiednio usytuowana w przestrzeni, możemy obserwować zmianę blasku gwiazdy, gdy część dochodzącego od niej światła jest przesłaniana przez krążący wokół niej obiekt. Jak dotąd udało się zaobserwować tylko jeden taki układ - planetę, krążącą wokół gwiazdy HD 209458, znajdującej się w gwiazdozbiorze Pegaza w odległości 150 lat świetlnych od Ziemi...

Z analiz statystycznych wynika, że HD 209458 nie jest jedynym ze znanych nam układów w którym takie obserwacje byłyby możliwe - wśród odkrytych jak dotąd stu układów takie ustawienie powinien mieć zapewne co najmniej jeszcze jeden. Do jego znalezienia zawodowi astronomowie zapraszają amatorów: na niedawno otwartej stronie projektu Transit Search opisują niezbędne do prowadzenia obserwacji wyposażenie i oprogramowanie i sugerują najdogodniejsze do obserwacji układy. Praca amatorów ma wiele zalet: przedsięwzięcie to nie wymaga dużych i skomplikowanych teleskopów, tylko regularnych, najlepiej wykonywanych jednocześnie w kilku miejscach Ziemi obserwacji blasku wskazanych gwiazd. Wiadomo też, że tego rodzaju obserwacje rzeczywiście da się wykonać amatorskimi instrumentami - niektórzy amatorzy zarejestrowali bowiem zjawisko przejścia planety przed tarczą HD 209458. Jeżeli istotnie dojdzie do odkrycia kolejnego układu, w którym planeta przechodzi przed tarczą gwiazdy, nazwiska odkrywców zostaną umieszczone w pracach opisującą jego dalsze szczegółowe badania.

HD 209458

W styczniu 2001 roku fińskim obserwatorom-amatorom udało się zaobserwować zaćmienie gwiazdy HD 209458. Zainspirowany tym odkryciem amerykański zespół postanowił spróbować powtórzyć to odkrycie przy pomocy teleskopu o średnicy lustra 20 cm z kamerą CCD jako sensorem. Krzywą blasku HD 209458 można podziwiać powyżej. Dla tych, którzy także chcą spróbować swoich sił i obserwować zaćmienia HD 209458 dołączamy tabelkę przyszłych zaćmień tej gwiazdy.

Autorzy projektu proponują obserwację kilku innych gwiazd, o których wiemy na podstawie pomiarów prędkości radialnych że posiadają planety, tzn. HD195019, HD 37124, HD 38529, HD68988 i GJ 876. Według naszych obliczeń oprócz HD 209548 najlepszymi kandydatami do obserwacji zaćmień są HD 68988, HD 195019 i HD 37124. Pozostałe są na naszej szerokości geograficznej widoczne niestety dość blisko horyzontu.

Zaćmienia HD 68988 (RA=08:18:22, DEC=+67:27:39, V=8.21 mag)
Data Juliańska Dzień tygodnia Rok Miesiąc Dzień Godzina:minuty (UT)
2451541.375 poniedziałek 2002 wrzesień 23 21:00
2451547.651 poniedziałek 2002 wrzesień 30 03:37
2451553.921 niedziela 2002 październik 6 10:14
2451560.197 sobota 2002 październik 12 16:43
2451566.473 piątek 2002 październik 18 23:21
2451572.749 piątek 2002 październik 25 05:58
2451579.025 czwartek 2002 październik 31 12:35
2451585.301 środa 2002 listopad 6 19:13
2451591.577 środa 2002 listopad 13 01:40
2451597.853 wtorek 2002 listopad 19 08:28
2451604.130 poniedziałek 2002 listopad 25 15:05

Pierwszy i ostatni kontakt nastąpi odpowiednia około 1 godziny przed i po podanych momentach zaćmień. Dokładność wyznaczenia momentu zaćmienia wynosi około 3 godzin.


Zaćmienia HD 195019 (RA=20:28:17, DEC=+48:46:13, V=6.91 mag)
  Data Juliańska Dzień tygodnia Rok Miesiąc Dzień Godzina:minuty (UT)
początek 2452555.52 wtorek 2002 październik 08 00:22
koniec 2452555.74 wtorek 2002 październik 08 05:52

Zaćmienia HD 37124 (RA=05:37:02, DEC= +20:43:50, V=7.68 mag)
  Data Juliańska Dzień tygodnia Rok Miesiąc Dzień Godzina:minuty (UT)
początek 2452601.55 sobota 2002 listopad 23 01:11
koniec 2452601.99 sobota 2002 listopad 23 11:41

BM, LM